Κόσμος 75 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 693
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.609 (6.65 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.599
Χωριά βαρβάρων: 10
Χωριά με bonus: 224
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 131 ημέρες
Χρήστες on-line: 39
Αριθμός μηνυμάτων: 91.310 (131.76 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.524 (16.63 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 430 (0.62 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.070 (1.54 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 45
Αριθμός παικτών σε φυλές: 391
Συνολικοί πόντοι: 37.002.652 (53.395 ανά παίκτη, 8.028 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 563.102.501
 • 777.681.592
 • 539.473.692
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,988 εκατ.
 • 6,238 εκατ.
 • 6,562 εκατ.
 • 8,709 εκατ.
 • 1,176 εκατ.
 • 2,984 εκατ.
 • 113.643
 • 2,498 εκατ.
 • 408.012
 • 42.121
 • 1.010
 • 2.498
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17299
 • 9002
 • 9469
 • 12568
 • 1696
 • 4305
 • 164
 • 3605
 • 589
 • 61
 • 1
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2601
 • 1353
 • 1424
 • 1890
 • 255
 • 647
 • 25
 • 542
 • 89
 • 9
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: LeonidasKonstas
Η νεότερη φυλή: moji

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:12