Κόσμος 75 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1752
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.341 (1.34 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.859
Χωριά βαρβάρων: 482
Χωριά με bonus: 119
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 22 ημέρες
Χρήστες on-line: 112
Αριθμός μηνυμάτων: 24.578 (14.03 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.128 (3.50 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 9.489 (5.42 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 722 (0.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 65
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.130
Συνολικοί πόντοι: 2.835.710 (1.619 ανά παίκτη, 1.211 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 14.927.583
 • 15.124.995
 • 15.758.546
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 910.919
 • 458.743
 • 490.744
 • 68.932
 • 167.474
 • 216.574
 • 1.464
 • 9.319
 • 25.580
 • 4.162
 • 1.344
 • 130
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 520
 • 262
 • 280
 • 39
 • 96
 • 124
 • 1
 • 5
 • 15
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 389
 • 196
 • 210
 • 29
 • 72
 • 93
 • 1
 • 4
 • 11
 • 2
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Kiddo
Η νεότερη φυλή: Pax

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:48