Κόσμος 75 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 126
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.042 (40.02 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.040
Χωριά βαρβάρων: 2
Χωριά με bonus: 244
Κατάσταση server: Κλειδωμένο
Χρόνος λειτουργίας server: 329 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 89.919 (713.64 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 8.270 (65.63 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 144 (1.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 222 (1.76 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 19
Αριθμός παικτών σε φυλές: 115
Συνολικοί πόντοι: 50.163.511 (398.123 ανά παίκτη, 9.949 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 943.263.218
 • 773.852.954
 • 838.215.011
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 6,725 εκατ.
 • 2,734 εκατ.
 • 15,169 εκατ.
 • 4,806 εκατ.
 • 654.678
 • 7,324 εκατ.
 • 133.711
 • 1,251 εκατ.
 • 927.701
 • 51.092
 • 395
 • 3.292
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 53375
 • 21695
 • 120388
 • 38143
 • 5196
 • 58125
 • 1061
 • 9925
 • 7363
 • 405
 • 3
 • 26
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1334
 • 542
 • 3009
 • 953
 • 130
 • 1453
 • 27
 • 248
 • 184
 • 10
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: KillBill 7
Η νεότερη φυλή: WPT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: στις 27.10. και ώρα 12:05