Χάρτης Κατάταξη

Deja νu

Deja νu
Πόντοι:1.535.140
Θέση:7
Νικημένοι αντίπαλοι: 20.703.157 (16.)
Φυλή:


Χωριά (157) Συντεταγμένες Πόντοι
~Res non Verba~
504|473 10.252
~Res non Verba~
505|475 10.235
~Res non Verba~
504|484 10.252
~Res non Verba~
497|473 9.627
~Res non Verba~
502|483 10.299
~Res non Verba~
502|477 9.573
~Res non Verba~
503|473 9.836
~Res non Verba~
523|476 9.797
~Res non Verba~
499|474 10.019
~Res non Verba~
464|496 10.252
~Res non Verba~
498|478 10.252
~Res non Verba~
528|476 9.608
~Res non Verba~
484|492 10.252
~Res non Verba~
493|481 10.252
~Res non Verba~
498|487 9.261
~Res non Verba~
476|485 10.252
~Res non Verba~
462|497 9.966
~Res non Verba~
506|479 10.252
~Res non Verba~
501|481 9.925
~Res non Verba~
496|474 10.252
~Res non Verba~
473|476 10.252
~Res non Verba~
499|490 10.252
~Res non Verba~
498|476 8.656
~Res non Verba~
498|477 10.252
~Res non Verba~
496|488 10.430
~Res non Verba~
499|479 7.618
~Res non Verba~
506|474 10.083
~Res non Verba~
499|477 11.342
~Res non Verba~
501|476 9.623
~Res non Verba~
475|485 10.252
~Res non Verba~
485|492 10.252
~Res non Verba~
502|482 10.016
~Res non Verba~
478|488 9.966
~Res non Verba~
504|479 10.019
~Res non Verba~
505|472 10.061
~Res non Verba~
472|476 9.966
~Res non Verba~
509|491 9.868
~Res non Verba~
502|479 9.814
~Res non Verba~
463|498 10.107
~Res non Verba~
465|496 9.966
~Res non Verba~
527|470 10.019
~Res non Verba~
483|474 10.560
~Res non Verba~
489|495 10.252
~Res non Verba~
470|485 10.199
~Res non Verba~
524|476 10.252
~Res non Verba~
476|480 9.966
~Res non Verba~
527|478 7.174
~Res non Verba~
463|497 9.966
~Res non Verba~
525|475 11.440
~Res non Verba~
525|476 10.302
~Res non Verba~
525|477 10.004
~Res non Verba~
480|479 10.252
~Res non Verba~
503|483 9.761
~Res non Verba~
522|471 10.824
~Res non Verba~
525|470 9.529
~Res non Verba~
469|481 9.966
~Res non Verba~
463|499 10.252
~Res non Verba~
503|487 10.201
~Res non Verba~
525|471 9.835
~Res non Verba~
503|477 9.519
~Res non Verba~
464|486 9.966
~Res non Verba~
526|471 9.682
~Res non Verba~
496|490 10.252
~Res non Verba~
463|487 9.520
~Res non Verba~
470|474 10.252
~Res non Verba~
467|476 10.252
~Res non Verba~
530|473 7.315
~Res non Verba~
518|486 10.134
~Res non Verba~
523|473 10.252
~Res non Verba~
469|488 10.252
~Res non Verba~
458|495 10.252
~Res non Verba~
527|469 7.508
~Res non Verba~
498|456 10.226
~Res non Verba~
507|457 9.993
~Res non Verba~
507|456 10.443
~Res non Verba~
527|465 5.852
~Res non Verba~
501|483 9.835
~Res non Verba~
529|466 9.916
~Res non Verba~
524|473 10.030
~Res non Verba~
460|479 10.252
~Res non Verba~
465|473 10.252
~Res non Verba~
470|476 10.252
~Res non Verba~
506|455 10.252
~Res non Verba~
524|475 10.118
~Res non Verba~
463|473 10.252
~Res non Verba~
499|454 10.252
~Res non Verba~
526|469 9.999
~Res non Verba~
524|469 11.098
~Res non Verba~
461|477 10.252
~Res non Verba~
500|476 10.252
~Res non Verba~
500|452 9.611
~Res non Verba~
459|476 10.252
~Res non Verba~
496|452 10.252
~Res non Verba~
506|475 10.075
~Res non Verba~
498|474 10.544
~Res non Verba~
528|474 9.849
~Res non Verba~
459|470 9.707
~Res non Verba~
479|483 10.252
~Res non Verba~
468|489 10.252
~Res non Verba~
460|470 10.252
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 57 χωριών.
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 40 με τη Φυλή Ghetto + Clown.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 72 με τη Φυλή Boxeur Des Rules.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 01.06.2022 (13.553 μονάδες)


1x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 04.09.2022 (171.886 μονάδες)


2x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 07.05.2022 (747.385 πόροι)


1x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 07.09.2022 (182 χωριά)


2x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 25.04.2022 (5 χωριά)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 25

Κόσμος 40

Κόσμος 72

Κόσμος 79

Κόσμος 80